Sökning: "Cathrin Linden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cathrin Linden.

  1. 1. Att komma ut när garderoben är låst : - HBT och heder

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Monika Lindén Lindahl; Anna Johansson; Cathrin Talani; [2012]
    Nyckelord :heder; kollektivistisk; patriarkal; skuld och skam; hedersförtryck; hederskultur; hedersvåld; hedersmord; HBT; homosexualitet; bisexualitet; transperson;

    Sammanfattning :   Heterosexual individuals who live in a culture of honor are exposed to honor oppression in today’s Swedish society is well known. However, it is not equally recognized that LGBT-people from a culture of honor are exposed to honor oppression. LÄS MER