Sökning: "Catrin Caris Tilgman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catrin Caris Tilgman.

  1. 1. Parrelationens kvalitet hos kvinnor i olika åldrar – En väntrumsenkät enligt QDR36

    Magister-uppsats,

    Författare :Catrin Caris Tilgman; Jennie Pehrsson; [2012-02-16]
    Nyckelord :kvalitet av parrelation; QDR36; kvinnor; separation;

    Sammanfattning : Introduktion: Sverige toppar skilsmässostatistiken i Europa. När separationer sker påverkas såväl inblandade barns som vuxnas hälsa starkt negativt. Det höga antalet skilsmässor och separationer kan därför betraktas som ett folkhälsoproblem. Kvinnor, är oftast de som tar initiativ till separation. LÄS MER