Sökning: "Catrin Jekler"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Catrin Jekler.

 1. 1. Distriktssköterskans upplevelse och erfarenhet av omhändertagande av akuta patienter i primärvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Evaldsson; Catrin Jekler; [2019]
  Nyckelord :emergency care; district nurse; primary care; experience; acute illness; patient; acute care; caring;

  Sammanfattning : Primärvårdens uppdrag innebär att erbjuda patienter i alla åldrar sjukvård som inte kräver sjukhusets specialistkompetens. Primärvård innefattar både vårdcentral och jourcentral där patienter med både akuta och icke akuta åkommor ska kunna omhändertas. LÄS MER

 2. 2. Partnervåld : Betydelsefulla faktorer för våldsutsatta i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Mia Arbouet; Catrin Jekler; [2009]
  Nyckelord :Bemötande; Fråga; Information; Partnervåld; Samarbete;

  Sammanfattning : Partnervåld är ett stort problem och ses som ett folkhälsoproblem. Detta våld kan drabba både kvinnor och män i alla åldrar, samhällsklasser och med olika etnisk tillhörighet. Med partnervåld menas fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, där offer och förövare har eller har haft en intim relation. LÄS MER