Sökning: "Catrin Jensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catrin Jensen.

  1. 1. Individens erfarenhet efter hjärtinfarkt : En systematisk litteraturstudie

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Anna Wingsäter; Catrin Jensen; [2016]
    Nyckelord :Hjärtinfarkt; erfarenhet; individ; hälsa; systematisk litteraturstudie;

    Sammanfattning : .... LÄS MER