Sökning: "Catrin Mörtstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catrin Mörtstrand.

  1. 1. Nationella prov i matematik : The national tests at matematics - according to some teachers, why we have the national tests?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Eva Roy; Catrin Mörtstrand; [2008]
    Nyckelord :Bedömning; betyg; likvärdighet; nationella prov; styrdokument;

    Sammanfattning : Vårt syfte med denna forskning är att undersöka om det har funnits någon skillnad på Skolverkets syfte med det nationella provet i matematik och vad lärarna tycker är syftet. Vårt arbete är baserat på kvalitativa intervjuer med två matematiklärare på högstadiet och med en djupare undersökning av den forskning som finns att tillgå samt publikationer som Skolverket har tagit fram. LÄS MER