Sökning: "Catrin Olofsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catrin Olofsson.

  1. 1. Att identifiera smärta hos patienter med demenssjukdom : - Det är ingen gissningslek

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Sofie Olofsson; Catrin Gustavsson; Jenny Sandell Skogsmo; [2012]
    Nyckelord :Demens; smärta; sjuksköterska; omvårdnad;

    Sammanfattning : Sjuksköterskan bör vid omvårdnad av patienter med avancerad demenssjukdom tänka holistiskt så att smärttecken kan ses och tolkas utifrån patientens behov. Med kunskap och ett empatiskt arbetssätt kan sjuksköterskan identifiera smärta hos patienter med avancerad demenssjukdom som saknar verbal förmåga. LÄS MER