Sökning: "Catrine Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Catrine Andersson.

 1. 1. Bålträningens effekt på smärta och funktion hos patienter med ländryggssmärta jämfört med annan träning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Henrik Larsson; Catrine Andersson; [2019]
  Nyckelord :Core; exercise; low back pain; training;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ryggproblematik är ett utbrett och vanligt förekommande problem som kostar samhället en stor summa pengar. Ett vanligt förekommande problemområde av ryggen är ländryggen. 70–80 % av Sveriges invånare drabbas någon gång under sin livstid av ländryggssmärta och många av dessa personer utvecklar kroniska besvär. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar patientens följsamhet tillkompressionsbehandling av venösa bensår – Enlitteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madeleine Andersson; Catrine Forslund; [2019]
  Nyckelord :Adherence; compression treatment; factors; patient; venous leg ulcers; Faktorer; följsamhet; kompressionsbehandling; patient; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av venösa bensår hos den vuxna befolkningen i EU-länderna uppskattas vara mellan 490 000 upp till 1,3 miljoner personer. Den viktigaste behandlingen för att förebygga recidiverande bensår är kompressionsstrumpor. LÄS MER

 3. 3. ”När halva terminen har gått, då tänker man att tur att det finns pys” – en kvalitativ intervjustudie om hur undantagsbestämmelsen fungerar i praktiken

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erika Ståhl; Linnea Bengtsson; Catrine Andersson; [2015]
  Nyckelord :Undantagsbestämmelsen; Betygsättning; Likvärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, med hjälp av kvalitativ intervjustudie och i relation till Ulf P. Lundgrensvidareutveckling av ramfaktorteorin och Gunnar Bergs frirumsmodell samt relevanta undersökningar ochstudier, undersöka vilka erfarenheter lärare, specialpedagoger och skolledare som arbetar inom den enhet igymnasieskolan vars elevunderlag till övervägande del består av elever i behov av särskilt stöd, har, samt derasupplevelser av hur undantagsbestämmelsen fungerar i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Bortom kjoltyg och byxhängslen : En eklektisk genusanalys av serietidningen Bamse

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Helena Jonsson; Catrine Persdotter Andersson; [2013]
  Nyckelord :Genus; serietidning; CDA; semiotik; makt; queer; bamse;

  Sammanfattning : This study has the purpose to reveal whether gender stereotypes are manifested or challenged in the children comic Bamse - världens starkaste björn based on six different stories widespread over 40 years. The results will be studied in the light of the contemporary gender development in society and emanate from theories about power, discourse, representation, queer and gender. LÄS MER

 5. 5. Familjeterapeut på BUP: Familjeterapeuters erfarenheter av organisationens påverkan på deras arbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ann-Catrine Andersson; [2012]
  Nyckelord :Autonomi; Tillit; NPM; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the family therapists experience of how contextual factors (governance, regulatory, market and knowledge production /research) influence trust and autonomy in the therapeutic relationship in child psychiatry. The study is based on qualitative interviews with 10 family therapists. LÄS MER