Sökning: "Caverion"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Caverion.

 1. 1. Projektering av Fjärrvärmeinstallation vid ”Alimak group AB”s anläggning i Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Rasmus Strandgren; [2019]
  Nyckelord :Energiteknik Energi Fjärrvärme Fastighet Industri Olja Oljepanna Värmeväxlare Miljö;

  Sammanfattning : Världens energianvändning är en central del i rådande klimatförändringar och smarta tekniklösningar tillsammans med nya beteendemönster är våra bästa verktyg för att minimera vår påverkan på planeten, däribland mest omtalat användningen av fossila bränslen. Detta arbete har utförts i samarbete med Caverion på beställning av Alimak group AB i Skellefteå, med syfte att undersöka gångbarheten i ett byte av värmekälla på en av Alimaks fastigheter, ifrån oljeeldning till fjärrvärme. LÄS MER

 2. 2. Funktionsnedsattas utrymningsmöjligheter på arbetsplatser : En jämförelse av svenska, danska och amerikanska lagstiftningar samt granskning av ett svenskt företags utrymningsvägar och potentiella förbättringsförslag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anne Lee Anderson; [2017]
  Nyckelord :Frångänglighet; funktionsnedsatta; utrymning;

  Sammanfattning : Alla människor bör ha lika rättigheter och samma möjlighet att medverka och bidra till samhället efter sin egen förmåga. För att uppnå detta bör en större satsning ske på att undanröja funktionshinder vilka hindrar personer med funktionsnedsättningar att delta och utöva vardagliga sysslor, så som att arbeta. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering på Carlsberg i Falkenberg

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Stefan Johansson; [2016]
  Nyckelord :Frekvensomvandlare; Energieffektivisering;

  Sammanfattning : Denna rapport är skriven på Caverions lokalkontor i Falkenberg och undersöker möjligheten till en sänkning av energianvändningen på luftaggregatet TA/FA 1006 på Carlsbergs anläggning i Falkenberg, gentemot vilka Caverion har ett serviceavtal där man bland annat hjälper till att försöka energioptimera de anläggningar man jobbar på. Då fläktarna i luftaggregat TA/FA 1006 idag går med en till synes stor överkapacitet kunde man redan i tidigt skede anta att det fanns möjlighet till förbättringar. LÄS MER

 4. 4. Studie för energieffektivisering av belysningsarmaturer : En energieffektivitetsanalys mellan två armaturtyper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Henrik Blomqvist; Linus Björnalm; [2016]
  Nyckelord :Belysning; industribelysning; lysrör; LED; driftdon; övertoner; energieffektivisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka de ekonomiska vinster som kan erhållas vid byte av belysningsarmaturer i en byggnad. Studien omfattar de energi- och ekonomiska besparingar som möjliggörs via ett byte från gamla T8-armaturer till LED-armaturer. Dessutom skulle kunskap kring armaturernas påverkan på elnätet i form av övertoner tas fram. LÄS MER

 5. 5. ENERGY INVESTIGATION, GÄRTUNA : On the facilities of Astra Zeneca, with suggestions of energy optimizations

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Magnus Björk; [2015]
  Nyckelord :AstraZeneca; Caverion; sustainable energy system; energy investigation; energy optimization; cooling; heat; steam; cost reduction; EII; AstraZeneca; Caverion; hållbara energisystem; energiutredning; energioptimering; kyla; värme; ånga; kostnadsbesparing; EII;

  Sammanfattning : AstraZeneca is one of the largest biopharmaceutical companies in the world, and one of the facilities they have is located in Gärtuna, Södertälje. The facility itself is very big with a floor area of 560.000m2 and has a complex energy system. Caverion holds a facility management contract at AstraZenca, hence operates some of the energy system. LÄS MER