Sökning: "Cavitation"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Cavitation.

 1. 1. Characterization of surface defects caused by ultrasonic cleaning of aluminium

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Emanuel Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Ultrasonic cleaning; surface cleaning; metal; aluminium; 7050; 2050; defects; surface defects; Energy Dispersive Spectroscopy; Scanning Electron Microscopy; Vertical Scanning Interferometry;

  Sammanfattning : This master thesis studies the behaviour of two aluminium alloys in ultrasonic cleaning at two different intensities, as well as the effect of a cleaning solution, Formula 815 GD-NF on the same surface have been studied with respect to surface roughness and material composition. Methods like Light Optical Microscopy (LOM), Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) and 3D topography using white light interferometry (VSI) was used to study the surface and material composition. LÄS MER

 2. 2. Considerations and Novel Technologies in Industrial Water Treatment - Treatment of challenging wastewater

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Nils Toll; [2021]
  Nyckelord :Industrial water treatment; considerations; novel technologies; BOD; COD; organic waste; heavy metals; desalination; Industriell vattenrening; nyckelfaktorer; nya teknologier; organiskt avfall; tungmetaller; avsaltning;

  Sammanfattning : Industriell vattenrening är ett extremt viktigt område inom Miljöskyddsteknik då 60% av allt sötvatten inom Sverige används av industrier. Substanser som PFAS, aromatiska textilfärger, fenol och läkemedelsrester är extra utmanande då dessa kan vara gifta för biologisk rening. LÄS MER

 3. 3. Haveri och åtgärdsanalys av MC-pump : Haverianalys av ett återkommande problem för en medium-consistency-pump samt åtgärdsanalys för att upphöra problematiken.

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Fabian Padilla Prado; [2021]
  Nyckelord :Maskinteknik; Haverianalys; Åtgärdsanalys; Pump; Pumpteknik; Återbetalningskalkyl;

  Sammanfattning : This report investigates a recurring problem on a Kamyr MCP 25-15, which is located in the bleaching plant in a paper mill in Värmland. The MC-Pump Kamyr 25-15 has in the last two years crashed and caused downtime in pulp production. Causing large costs in repairs, personnel and in lost pulp production. LÄS MER

 4. 4. Cavitation analysis on test rig. : An experimental and CFD study executed in collaboration with Epiroc AB

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Oskar Kuoppala; [2021]
  Nyckelord :CFD; Cavitation; Water Hammer;

  Sammanfattning : This master thesis project was done in collaboration with Epiroc Group Ab. Epiroc supplies high-quality drills of various types that can be used both above and below ground. A major problem in their percussive rock drills is that that cavitation is formed. Cavitation is a phenomenon that occurs when a fluid is subject to a sudden pressure drop. LÄS MER

 5. 5. Vad gör en växt torktålig? : fysiologiska och morfologiska egenskaper i blad och rötter anpassade för en urban ståndort

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Arvid Lizell; [2021]
  Nyckelord :torktålighet; vedartat; strategier; turgor loss point;

  Sammanfattning : The aim of this literature study is to examine and collect available information about physiological and morphological drought strategies and traits in woody species. Furthermore, the intention is to, based on collected information, discuss how this knowledge can be applied to the use of woody plant species in urban environments. LÄS MER