Sökning: "Cavities"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet Cavities.

 1. 1. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 2. 2. Vibration analysis for predictive maintenance of a rotary pump. : Optimal accelerometer configuration based on vibration analysis for cavitation detection of a bi-winged positive displacement pump.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gustav Osswald; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Predictive maintenance based on condition monitoring uses sensor and system data to prevent damage, in advance to a failure occurring, allowing for a service to be performed at an optimal position in time. Condition based predictive maintenance estimates time of system failure based on a priori information, which has shown to be much more cost effective than traditional maintenance methods. LÄS MER

 3. 3. Investigating health in medieval Uppsala : An osteological analysis of skulls from the anatomical collection of Museum Gustavianum

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Varvara Papamargariti; [2019]
  Nyckelord :human osteology; health; cranial pathologies; dental disease; Middle Ages; medieval; Uppsala;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hälsan i det medeltida Uppsala genom osteologiska analyser på 32 skallar från Gustavianums anatomiska samling. Skallarna i fråga är del av en större grupp med mänskliga benrester som hittades vid Östra Ågatan år 1909. LÄS MER

 4. 4. A Fabry–Pérot Cavity for Rare-Earth-Ion-Doped Nanocrystals

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Andre Nüsslein; [2019]
  Nyckelord :Quantum Computer; Rear Earth Ions; Cavity; Laser; Cavity Quantum Electrodynamics; QED; Solidworks; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis work contributes to the effort of detecting single rare earth ions doped into crystals, an operation crucial for the development of rare earth quantum computer hardware. Doping crystals with rare earth elements, their trivalent ions substitute some of the crystal’s original bonds. LÄS MER

 5. 5. Nanofabrikation av enkelfotonkällor

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Martin Brunzell; Theodor Staffas; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enkelfotonkällor är ett aktivt forskningsområde på grund av deras potentiella användning inom kvantteknologi. På grund av deras mikroskopiska storlek är de dock svåra att producera på ett tillförlitligt sätt. Det finns flera olika processer som behöver förbättras för att fullkomna tillverkningen av enkelfotonkällor. LÄS MER