Sökning: "Cecilia Öberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Cecilia Öberg.

 1. 1. Framställning av syskon i Astrid Lindgrens Än lever Emil i Lönneberga och Madicken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Öberg; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Än lever Emil i Lönneberga; Madicken; pojkar; flickor; genus; syskonrelationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur syskonrelationer framställs i två av Astrid Lindgrens böcker. Än lever Emil i Lönneberga (1967) och Madicken (1967). Vidare är syftet att undersöka hur pojkar respektive flickor skildras i dessa böcker. LÄS MER

 2. 2. Mänskliga rättigheter i samhällskunskapsämnet - Lärares tal om innehåll och mål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Larsson; [2019]
  Nyckelord :mänskliga rättigheter; samhällskunskap; påverkansfaktorer; samhällskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : Genom att ställa ämnesdidaktiska frågor till samhällskunskapslärare på gymnasiet om både innehåll och mål i undervisningen om mänskliga rättigheter syftar detta examensarbete till att undersöka den outforskade beröringspunkt där det samhällskunskapsdidaktiska fältet och forskning om mänskliga rättigheter möts. Den ämnesdidaktiska frågan om innehåll omfattar påverkansfaktorer för urval som kan urskiljas i samhällskunskapslärares tal om sin undervisning om mänskliga rättigheter i kursen Samhällskunskap 1b. LÄS MER

 3. 3. Today's problem does not have to be tomorrow's concern : A qualitative study about social conditions the organization Young Queer Alliance works under to monitor and secure their rights

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Gnanzi; Cecilia Öberg; [2017]
  Nyckelord :LGBT; power; inclusion exclusion; social mobilization; human rights; social sustainability;

  Sammanfattning : This bachelor thesis in sociology is based on participatory observation and interviews in Mauritius done by two Swedish students who are studying Social change and social sustainability at the University of Halmstad. The aim of this study was to understand the social conditions that affect the organization Young Queer Alliance and their work to monitor and secure human rights regarding discrimination against sexual orientation in Mauritius today. LÄS MER

 4. 4. "Forty is the new twenty" : En analys av representationen av kvinnor i TV-serien Cougar Town

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Cecilia Öberg; [2011]
  Nyckelord :Representation; postfeminism; stereotyper; Cougar Town; kvinnligrepresentation; populärkultur; ”Forty is the new twenty”.;

  Sammanfattning : Populärkulturella fenomen når ut till ett stort antal människor och representationen av olikasaker blir således viktig eftersom det kan avspegla hur människor uppfattarolika ting. Syftet med min uppsats är att undersöka representationen av de trekvinnliga karaktärerna, Jules, Ellie och Laurie, i tv-serien Cougar Town. LÄS MER

 5. 5. Medialiserad demokrati? Studie av medias framställning av Sverigedemokraterna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cecilia Öberg; Caroline Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Journalistens roll; Politisk medialisering; Sverigedemokraterna; Fairclough; Kritisk diskursanalys; Maktrelationer; Mediepåverkan; Språkbruk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Massmediernas roll är viktig för människorna eftersom de för de flesta är den främsta källan till information. Denna roll tillskrivs ett stort ansvar med hur de olika medierna producerar, presenterar och framställer information, även journalisterna har en stor makt när det gäller framställningen av texter. LÄS MER