Sökning: "Cecilia östman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia östman.

  1. 1. Nyanlända elever - börda eller framtidsinvestering? : En kvalitativ intervjustudie med lärare på språkintroduktionsprogrammet i den svenska gymnasieskolan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

    Författare :Rodrigue Kakunze; Cecilia Östman; [2016]
    Nyckelord :nyanlända elever;

    Sammanfattning : .... LÄS MER