Sökning: "Cecilia Adam"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Cecilia Adam.

 1. 1. Miljömässig marknadsföring och dess påverkan på Word of Mouth : Skillanden mellan marknadsföringsstrategierna greenwashing, vocal green, silent brown och silent green

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Adam Lindh; Cecilia Persson; [2018]
  Nyckelord :Organization typology; greenwashing; vocal green; silent brown; silent green; word of mouth; Organisationstypologi; greenwashing; vocal green; silent brown; silent green; word of mouth;

  Sammanfattning : Titel: Miljömässig marknadsföring och dess påverkan på Word of Mouth – Skillnaden mellan marknadsföringsstrategierna greenwashing, vocal green, silent brown och silent green. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Adam Lindh & Cecilia Persson. Handledare: Jonas Kågström. LÄS MER

 2. 2. Geografiundervisning på högstadiet : Geografilärare med olika ämneskombinationer och deras syn på ämnet samt utformning av undervisning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Adam Gärdsberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gärdsberg, A. 2017. Geografiundervisning på högstadiet – Geografilärare med olika ämneskombinationer och dess ämnessyn samt utformning av undervisning. Naturgeografiska institutionen, Uppsatser, Stockholms Universitet. LÄS MER

 3. 3. Intermodal Airport Access: A Multiple Case Study Research of a Future Travel Center at Malmö Airport with Railway Connection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Adam Lunderup; [2015]
  Nyckelord :travel center; transportation mode; railway connection; resecentrum Airport access; intermodal; transportsätt; järnvägsanslutning; Flygplatstillgänglighet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Intermodal flygplatstillgänglighet: En flerfaldig fallstudieundersökning av ett framtida resecentrum för Malmö Airport med en tåganslutning. Författare: Adam Lunderup Handledare: Andreas Persson, Faculty of Engineering, Lund University Cecilia Hagert, Swedavia AB Henrik Ivre, Swedavia AB Bakgrund: Malmö Airport har svårigheter att bidra med tillräcklig flygplatstillgänglighet och konkurrerar med den närliggande och mer tillgängliga Copenhagen Airport. LÄS MER

 4. 4. Parken och trädgårdarna vid Jordberga gods : dess historia utveckling och framtidsutsikter

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Cecilia Ek; Hanna Fors; Daniel Mathiasson; Ulf Persson; [2008]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; trädgårdsrestaurering; Jordberga;

  Sammanfattning : Jordberga gods är en pärla på den sydskånska slätten. Gården har gamla anor och omnämns första gången 1355. Godset brändes ned och plundrades under kriget mellan Sverige och Danmark 1644. En trelängad gård byggdes upp på samma plats på 1650-talet. LÄS MER