Sökning: "Cecilia Almsten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cecilia Almsten.

 1. 1. Kan kronisk postoperativ smärta förutses? Identifiering av perioperativa prediktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Almsten; Emma Olsson; [2021-05-24]
  Nyckelord :Prediktorer; Kronisk postoperativ smärta; Systematisk litteraturstudie; Omvårdnad; Smärta; Anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Over 1,4 million surgeries were performed in Sweden during 2019.Surgery can lead to chronic postoperative pain and implicate suffering. As many as 81% are diagnosed with chronic postoperative pain. The nurse anesthetists aim is to achieve pain relief for the patient during surgery and to relieve pain in the postoperative course. LÄS MER

 2. 2. Vad är stress för sjuksköterskan? En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Almsten; Cecilia Jansson; [2014]
  Nyckelord :stress; arbetsrelaterad stress; patientsäkerhet; psykosocial stress; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har många sjuksköterskor uppmärksammat en mer pressadarbetssituation. Både arbetsmiljön och de höga krav som ställs idag på sjuksköterskorutgör en svårare möjlighet att kunna säkerställa patientens säkerhet, men också den egnahälsan. LÄS MER