Sökning: "Cecilia Almsten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cecilia Almsten.

 1. 1. Kan kronisk postoperativ smärta förutses? Identifiering av perioperativa prediktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Almsten; Emma Olsson; [2021-05-24]
  Nyckelord :Prediktorer; Kronisk postoperativ smärta; Systematisk litteraturstudie; Omvårdnad; Smärta; Anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över 1,4 miljoner operationer utfördes i Sverige 2019. Kirurgi kan leda till kronisk postoperativ smärta vilket kan innebära ett lidande för patienten och upp till 81% kan drabbas. Anestesisjuksköterskans mål är att uppnå smärtfrihet hos patienten under kirurgi och att lindra smärtan i det direkt postoperativa förloppet. LÄS MER

 2. 2. Vad är stress för sjuksköterskan? En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Almsten; Cecilia Jansson; [2014]
  Nyckelord :stress; arbetsrelaterad stress; patientsäkerhet; psykosocial stress; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har många sjuksköterskor uppmärksammat en mer pressadarbetssituation. Både arbetsmiljön och de höga krav som ställs idag på sjuksköterskorutgör en svårare möjlighet att kunna säkerställa patientens säkerhet, men också den egnahälsan. LÄS MER