Sökning: "Cecilia Assarsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cecilia Assarsson.

 1. 1. Effekt av sojaisoflavoner på blodtryck hos postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Cecilia Assarsson; Camilla Hansson; [2017-06-07]
  Nyckelord :Blodtryck; hypertoni; sojaisoflavoner; ytoöstrogener; menopaus; postmenopausala kvinnor; blood pressure; hypertension; soy isoflavones; phytoestrogens; menopause; postmenopausal women;

  Sammanfattning : Title: The Effect of Soy Isoflavones on Blood Pressure in Postmenopausal WomenAuthor: Cecilia Assarsson & Camilla HanssonSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 23, 2017Background: During menopause the production of estrogen in women gradually decreases. This increases the risk of hypertension which in turn can cause cardiovascular disease. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars påverkan på barns matvanor och fysiska aktivitet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Cecilia Assarsson; Amanda Sjöqvist; [2015]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; föräldrars påverkan; hälsosam livsstil; matvanor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett av de största folkhälsoproblemen i världen. I Sverige är vart femte barn i yngre skolåldern överviktig och fem procent utav dem är feta. Det är därför viktigt att veta hur stor påverkan föräldrar har på barns matvanor och fysisk aktivitet. LÄS MER