Sökning: "Cecilia Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Cecilia Bengtsson.

 1. 1. Hur gör jag för att förstå det jag läser? : En litteraturstudie om olika lässtrategiers betydelse för läsförståelsen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Bengtsson; Cecilia Patriksson; [2018]
  Nyckelord :Grundskola; Läsförståelse; Läsprocess; Lässtrategier; Svenskundervisning;

  Sammanfattning : För att eleverna ska kunna verka i samhället är språkförmågan viktig och vikten av att kunna läsa är av stor betydelse. Språket är ett redskap för att tänka, kommunicera samt lära och det är ingen överdrift att säga att förmågan att läsa och skriva är en förutsättning för i princip allt lärande. LÄS MER

 2. 2. Det sprakande mellanrummet i barns språkande : En kvalitativ studie om barns andraspråksutveckling i intra-aktion med litteratur och estetiska uttrycksformer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Malmberg; Cecilia Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Multipel kausalitet : Om förhållandet mellan skaderisk och ansvar vid svårutredd orsaksflerhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Erik Bengtsson; Cecilia Nilsson; [2017]
  Nyckelord :multipel kausalitet;

  Sammanfattning : Vid tvister som rör skadestånd måste käranden kunna bevisa att ett orsakssamband föreligger mellan den svarandes agerande och en uppkommen skada. Vid skadesituationer som präglas av multipel kausalitet finns det inte sällan flera potentiella skadevållare samtidigt som det är mycket svårt att utreda vem som har gjort vad i skadeförloppet. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenhet av att använda humor i hemsjukvård : “Det här jobbet är så roligt… man bygger ju upp en relation...”

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Charlotte Bengtsson; Cecilia Larsson; [2017]
  Nyckelord :distriktssköterska; patient; hemsjukvård; erfarenhet; humor; kommunikation; relation; interaktion;

  Sammanfattning : Distriktssköterskan har en betydelsefull uppgift i sitt arbete genom att på ett empatiskt och holistiskt sätt möta varje patients livsvärld och välbefinnande. Detta tillsammans med att använda humor i kommunikationen kan leda till en god relation. Tidigare forskning beskriver att det kan ses som oprofessionellt att använda humor i vården. LÄS MER

 5. 5. Ställtidsreducering : av vald pilotmaskin enligt SMED-metodiken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Cecilia Borg; Malin Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :ställtidsreducering;

  Sammanfattning : In today's society there are strict requirements for manufacturing companies and they have tobe efficient to maintain and increase their profitability, thus meeting the competition thatexists. Effective transitions are becoming increasingly important for companies as customersdemand a variety of their products, therefore, it is imperative to keep the setup time low inorder to be able to offer customers the quality and variety demanded. LÄS MER