Sökning: "Cecilia Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Cecilia Bengtsson.

 1. 1. ”Att vara rättvis är inte samma sak som att behandla alla likadant”: en studie om Talent Management : En kvalitativ studie om Talent Management inom svenska verkstadsindustrier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Hanna Andersson; Cecilia Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Talent Management; talent; rating; order of succession; competitive advantages; Multinational organizations; Swedish context; Talent Management; Talang; Talanghantering; Gradering; Successionsordning; Konkurrensfördelar; Multinationella organisationer; svensk kontext;

  Sammanfattning : Syftet med kandidatuppsaten är att skapa en större förståelse för hur Talent Management tillämpas hos svenska verkstadsindustrier. Fokuset ligger på hur verkstadsindustrier definierar både begreppen Talent Management och talang. Resultatet visar att deltagande organisationer har spridda definitioner av både Talent Management och talang. LÄS MER

 2. 2. A qualitative study of self-identity and cultural ideals impact on Swedish females within Gen Z’s purchase behavior

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Julia Bengtsson; Cecilia Menninge; [2020]
  Nyckelord :Cultural ideals; elaboration likelihood model; Generation Z; identity; purchase behavior; Swedish females;

  Sammanfattning : Title: A qualitative study within retail of self-identity and cultural ideals impact on Swedish females within Generation Z’s purchase behaviour Authors: Cecilia Menninge & Julia Bengtsson Institution: Linnaeus University, School of Business and Economics. Program: Detaljhandel and Service Management (180hp), Customer Experience Management (180 hp) Course: 2FE67E Supervisor: MaxMikael Wilde Björling  Examiner: Miralem Helmefalk Purpose: The purpose of this study is to, through interpretation and analysis of females within Gen Z, create knowledge and understanding of how self-identity and cultural ideals affect purchase behaviour Method: An interview study that addresses the topic of identity and cultural ideals impact on purchase behaviour. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Nina Barud; Cecilia Bernulf; [2019]
  Nyckelord :Endometrios; upplevelser; livskvalitet; kvinnor; dagliga aktiviteter; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Endometrios är en sjukdom som drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Sjukdomen är svår att fastställa, vilket gör att det kan ta flera år tills en diagnos ställs. Smärta och rikliga menstruationsblödningar är vanliga symtom som påverkar hela livets existens. LÄS MER

 4. 4. Hur gör jag för att förstå det jag läser? : En litteraturstudie om olika lässtrategiers betydelse för läsförståelsen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Bengtsson; Cecilia Patriksson; [2018]
  Nyckelord :Grundskola; Läsförståelse; Läsprocess; Lässtrategier; Svenskundervisning;

  Sammanfattning : För att eleverna ska kunna verka i samhället är språkförmågan viktig och vikten av att kunna läsa är av stor betydelse. Språket är ett redskap för att tänka, kommunicera samt lära och det är ingen överdrift att säga att förmågan att läsa och skriva är en förutsättning för i princip allt lärande. LÄS MER

 5. 5. Det sprakande mellanrummet i barns språkande : En kvalitativ studie om barns andraspråksutveckling i intra-aktion med litteratur och estetiska uttrycksformer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Malmberg; Cecilia Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER