Sökning: "Cecilia Blogg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Cecilia Blogg.

 1. 1. Sociala medier - ett stöd för unga vuxna med cancer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Cecilia Friström; Tove Johansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The advancements of Internet have contributed to the expansion of social networks and new communities online where people are given an opportunity to get help and support. An important reason why people join these groups and organizations is to share their experiences, meet people in a similar situation and get support. LÄS MER

 2. 2. Politisk kommunikation i blogsfären : - En kritisk diskursanalys av Cecilia Malmströms och Magnus Betnérs bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jeanette Mathiasson; Selma Okanovic; [2013]
  Nyckelord :Politik; Blogg; Ungdomar; Samhällsstruktur; Humor; Media; Engagemang; Makt; Budskap;

  Sammanfattning : Syfte Att med hjalp av kritisk diskursanalys undersoka den politiska bloggenTeoriKritisk diskursanalysMetodKritisk diskursanalysResultatGenom vara analyser lyckas vi identifiera likheter och skillnader mellan EUkommissionaren Cecilia Malmstrom och komikern Magnus Betners bloggar. Ett liberalt forhallningssatt och ett gemensamt intresse i migrationsfragor ar vad de har gemensamt medan deras kommunikation i ovrigt skiljer sig pa alla plan. LÄS MER

 3. 3. ”Jag bloggar. Alltså lever jag!” En studie om kvinnors bloggande i samband med cancersjukdom.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Martinius; [2012-02-21]
  Nyckelord :Blogg; cancer; KASAM; Coping; terapeutiskt skrivande; sociala nätverk; bearbetning och hantering.;

  Sammanfattning : Mitt syfte med uppsatsen har varit att undersöka vilken betydelse bloggande kan ha för kvinnors bearbetning och hantering av sin cancersjukdom samt vilken betydelse bloggens sociala interaktionsmöjligheter har för dessa kvinnor. De metoder som använts i studien är innehållsanalyser av 13 utvalda bloggar samt fyra kvalitativa intervjuer med utvalda bloggare. LÄS MER

 4. 4. Skicka vidare: En analys av fenomenet Affiliate Marketing i modebranschen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Josefine Schüler; Eva Dobosz; [2009]
  Nyckelord :affiliate marketing; blogg; mode; kommunikation; word-of-mouth; embedded marketing; äkthet; etik; Trade; Handel; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Affiliate marketing Författare: Eva Dobosz, Josefine Schüler Handledare: Kristina Bäckström, Cecilia Fredriksson Utbildning: Service Management, Retail & Turism Problemdiskussion: I Sverige domineras bloggosfären av modebloggar. Modeföretag har insett vilka marknadsföringsmöjligheter bloggen skapar då den inte betraktas som en kommersiell mediekanal av modekonsumenter. LÄS MER

 5. 5. Bloggen och Journalisten : En studie av redaktionellt anslutna journalister som bloggar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation; Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Armand; Fredrik Iderström; [2005]
  Nyckelord :Blogg; Journalist;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket användningsområde journalister, som är anknutna till en redaktion, har att använda sig av bloggar och dess möjligheter. Vi vill undersöka bloggen som fenomen och då i synnerhet varför journalisten väljer att använda sig av denna alternativa medieproduktion, trots att han har möjlighet att genom sin redaktion kunna uttrycka sig och bli publicerad för en allmänhet som lyssnar till honom/henne. LÄS MER