Sökning: "Cecilia Borgström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Borgström.

  1. 1. Musik, utbildning och genus : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Marcus Arborelius; [2016]
    Nyckelord :genus; musik; utbildning; manliga normer; kvinnliga normer; ensembleundervisning; gymnasium; pojkar; flickor;

    Sammanfattning : Det primära syftet med denna litteraturstudie är att granska och jämföra de tre senaste svenska avhandlingarna i ämneskombinationen musik, genus och utbildning. Författarna är Cecilia Björck (2011), Carina Borgström Källén (2014) och Victor Kvarnhall (2015). LÄS MER