Sökning: "Cecilia Bretón"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cecilia Bretón.

 1. 1. Speglas den egna attityden i bemötandet? : Multiresistenta bakterier (MRB); inställning, kunskap och attityd

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Breton; Nathalie Stark; [2015]
  Nyckelord :Multidrug-resistant bacteria; MDRB; MRSA; ESBL; VRE; Healthcare organization; Responsibility; Knowledge; Attitude; Behaviour; Multiresistenta bakterier; MRB; MRSA; ESBL; VRE; Vårdorganisation; Ansvar; Kunskaper; Attityder; Bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolonisering och spridning av multiresistenta bakterier (MRB) är ett ökande problem både i samhället och i sjukvården idag. MRB smittar genom kontaktsmitta, genom direkt personkontakt eller kontakt av kontaminerade ytor. LÄS MER

 2. 2. La protesta legítima-un crimen? : Un análisis de la criminalización de la lucha de los pueblos Mapuches y de los anarquistas en Chile

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :Cecilia Bretón; [2011]
  Nyckelord :Chile; the mapuche movement; anarchism; the National Security Doctrine; anti-terrorism law; national security; state; criminalization; human rights; Chile; movimiento Mapuche; anarquismo; Doctrina de Seguridad Nacional; ley antiterrorista; seguridad nacional; Estado; criminalización; derechos humanos;

  Sammanfattning : La presente investigación pretende estudiar la criminalización de dos grupos marginalizados en la sociedad chilena de hoy. El movimiento Mapuche y los anarquistas, ambos acusados pos actos terroristas bajo la Ley Antiterrorista, ley promulgada durante la dictadura militar en Chile. LÄS MER