Sökning: "Cecilia Castell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Castell.

  1. 1. Upplevelsen av aktivitet efter höftfraktur ur den äldre patientens perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Rebecca Enochsson; Cecilia Castell; [2019]
    Nyckelord :Activities of daily living; Hip fracture; Patient experience; Physical activity; Daglig aktivitet; Fysisk aktivitet; Höftfraktur; Patientens upplevelser;

    Sammanfattning : Antalet höftfrakturer ökar med en allt åldrande befolkning. För individen kan det medföra psykiska och fysiska konsekvenser med risk för bestående funktionsnedsättning. Återhämtningen och rehabiliteringen är inte avslutad vid utskrivning utan fortsätter under en längre tid. LÄS MER