Sökning: "Cecilia Ekeberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cecilia Ekeberg.

 1. 1. Skoningsperiodens inverkan på rörelseasymmetrier hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cecilia Ekeberg; [2016]
  Nyckelord :skoperiod; hov; hovbalans; tåaxel; rörelseasymmetri;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en pilotstudie vars syfte är att objektivt studera hur symmetrin i hästars rörelsemönster påverkas i relation till var de befinner sig i skoperioden. Det finns inga studier som visat om hovens tillväxt under en normal skoningsperiod kan påverka symmetrin i hästens rörelsemönster eller dess hälsa men det anses viktigt att sko hästar regelbundet med lagom intervall för att de inte ska få problem med hovarna och bli halta. LÄS MER

 2. 2. Hovkräfta - en litteraturgenomgång

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Cecilia Ekeberg; [2013]
  Nyckelord :hovkräfta; hovsjukdom; infektion i hoven; inkar häst; behandlingsmetoder; etiologi;

  Sammanfattning : Hovkräfta (pododermatitis chronica verrucosa sive migrans) eller i den engelska litteraturen hoof canker definieras som ett kroniskt tillstånd med hyperproliferation av hornproducerande celler och dermatit som drabbar den kaudala delen av mittstrålfåran och sidostrålfårorna initialt och som kan sprida sig till andra delar av hoven. Sjukdomen drabbar alla hästraser men prevalensen är högre hos tunga arbetshästar. LÄS MER