Sökning: "Cecilia Ellmark Tornberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Ellmark Tornberg.

  1. 1. Invånarna i Karlstads kommuns uppfattning av Inre hamn. : Med utgångspunkt i Webers klassteori, Harveys rumsteori och begreppet gentrifiering.

    L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

    Författare :Petra Eng; Cecilia Ellmark Tornberg; [2020]
    Nyckelord :Klass; status; rum; gentrifiering och Inre hamn.;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsens var att undersöka hur invånarna i Karlstads kommun uppfattar området Inre hamns rumsmiljö och dess klasstatus. Frågeställningarna som besvaras var vilka processer som påverkar uppfattning av Inre hamns rumsmiljö och vilka processer som påverkar uppfattning av Inre hamns klasstatus hos invånarna i Karlstads kommun. LÄS MER