Sökning: "Cecilia Ericsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Cecilia Ericsson.

 1. 1. Transkulturella möten i vården- sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cecilia Davidsson Nilsson; Linda Ericsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Möjligheternas problematik – En studie av IKT-användningen inom skolämnet Idrott och Hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Ericsson; Denise Fernandez Reyes; Cecilia Hällsten; [2015]
  Nyckelord :IKT; Digitala redskap; Idrott och Hälsa; grundskol;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med uppsatsen var att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka om, hur och varför lärare i Idrott ochHälsa väljer att använda IKT i undervisningen. Studiens avser att fylla en kunskapslucka som finns iforskningsfältet för att på så sätt kunna vidareutveckla och förbättra fortbildningen för pedagogerna. LÄS MER

 3. 3. Software quality studies using analytical metric analysis

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Cecilia Rodríguez Martínez; [2013]
  Nyckelord :Bugs; Fuzzy c-means; Neuro-fuzzy hybrid model; Radial basis function neural network; Software metrics; Buggar; Fuzzy c-medel; Neuro-Fuzzy hybridmodell; Radial basis funktion neurala nätverk; programvarastatistik; Error; Fuzzy c-means; modelo híbrido neuro-difuso; Red neuronal de función de base radial; métricas del software;

  Sammanfattning : Today engineering companies expend a large amount of resources on the detection and correction of the bugs (defects) in their software. These bugs are usually due to errors and mistakes made by programmers while writing the code or writing the specifications. No tool is able to detect all of these bugs. LÄS MER

 4. 4. Att möjliggöra säker sexuell och reproduktiv hälsa : - En observationsstudie med etnografisk ansats

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Cecilia Ericsson; Marlene Ögren; [2012]
  Nyckelord :ethnography; sexual and reproductive health; human rights; Abkhazia; Gali; women; etnografi; sexuell och reproduktiv hälsa; mänskliga rättigheter; Abchazien; Gali; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla individer innehar grundläggande rättigheter just i egenskap av att vara människa. Rätten till hälsa är en av dessa, och ska bland annat inkludera säker sexuell och reproduktiv hälsa. I den georgiska utbrytarprovinsen Abchazien tillgodoses inte hela befolkningen denna rättighet. LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning i Internationella Organisationer - En fallstudie av Scania, Sony Ericsson och Tetra Pak

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Ivarsson; Christina Broms; Anna Löthman; [2008]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; budgetering; rapportering; organisationsstruktur; kultur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur svenska koncerner går tillväga för att samordna ekonomistyrning i en internationell miljö. Studien utgår från fallstudier av tre internationella koncerner, Scania, Sony Ericsson och Tetra Pak. LÄS MER