Sökning: "Cecilia Esbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Esbo.

  1. 1. Expertskatt - En nationell och EU-rättslig utredning av arbetsgivarbergeppet i 11 kap 22 § st. 2 inkomstskattelagen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Cecilia Esbo; [2015]
    Nyckelord :Expertskatt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER