Sökning: "Cecilia Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Cecilia Forsberg.

 1. 1. Erfarenhet, kunskap och attityd om kvinnligkönsstympning : En integrerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Daniella Nilsson; Cecilia Forsberg; [2019]
  Nyckelord :attityd; kunskap; kulturkompetent omvårdnad; kvinnlig könsstympning; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en tradition som har fortlevt i över tvåtusen år och är djupt rotad i kultur och religion. Varje år könsstympas omkring 3,9 miljoner flickor. Globalisering medför att dessa kvinnor kan behöva vård i länder där könsstympning inte praktiseras. LÄS MER

 2. 2. En byggnads koldioxidavtryck och dess materialavfall vid produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Cecilia Kjörling; Olivia Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; byggnadsavfall; byggnadsmaterial; livscykelanalys och cirkulär ekonomi.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Politiska skandaler – behandlas män och kvinnor olika? : En kvalitativ innehållsanalys av kvällspressens rapportering kring ministerskandalerna 2006, rörande Stegö Chilò, Borelius, Borg och Billström

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Alva Forsberg Fierro; [2015]
  Nyckelord :politiska skandaler; framing; medielogik; journalistik;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har till syfte att undersöka kvällspressens framställning av de fyra ministrarna Anders Borg, Tobias Billström, Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilòs politiska övertramp i ministerskandalerna 2006. Alla fyra ministrar stod anklagade för mindre skattefusk och blev utsatta för en drevjakt i medierna. LÄS MER

 4. 4. “Vad är det som är utomhuspedagogik?” - En kvalitativ studie om förskollärares kunskap om utomhuspedagogik.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Forsberg; Cecilia Hinders; [2014]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; kunskapsbrist; förskola; sinnlig;

  Sammanfattning : Sammanfattning:En stor undersökning gjord av PISA visar att kvalitén i skolan sjunker och allt fler elever fårsämre resultat. Skolans mer sterila och stillasittande miljö kan vara en anledning till attelevernas resultat sjunker. LÄS MER

 5. 5. Robertsons Charkuteri : Om konsumenters köpbeslut av charkuteriprodukter påverkas av tillskriven varumärkesimage

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Cecilia Sternö; Emilia Swanström Forsberg; Ann-Sofi Magnusson; [2012]
  Nyckelord :brand awareness; purchase decision; consumer behavior; brand image; varumärkesmedvetenhet; köpbeslut; konsumentbeteende; varumärkesimage;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ökar varumärken i betydelse vilket innebär ett ökat behov för företag att ha kunskap om vilken image konsumenter tillskriver deras varumärke. Varumärkesmedvetenhet och köpbeslut är teoretiska områden inom konsumentbeteende som tidigare studerats utförligt. LÄS MER