Sökning: "Cecilia Forsman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cecilia Forsman.

 1. 1. Dramapedagogik som konflikthantering : Ett utvecklingsarbete med fokus på förebyggande konfliktmetoder

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Forsman; Anna Elmerholt; [2011]
  Nyckelord :Konflikthantering; dramapedagogik; forumspel; rollspel; gruppdynamik;

  Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbete var att undersöka huruvida dramapedagogik med fokus på forumspel/rollspel kunde ge en ökad förståelse för konflikter hos elever. Vi ville även synliggöra hur konflikter kan hanteras och förebyggas på ett effektivt sätt. Med detta arbete ville vi även sträva efter att öka elevernas självkänsla. LÄS MER

 2. 2. Das Marketing der SEB-Bank auf dem deutschen Markt

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Cecilia Borén; Lotta Forsman; [2008]
  Nyckelord :SEB-Bank; Marketing; Deutschland; Image; Identität; Kommunikation;

  Sammanfattning : Der vorliegende Aufsatz ist eine Untersuchung innerhalb des Aufbaustudiums für Deutsch an der Hochschule Södertörn. Der Titel lautet „Das Marketing der SEB-Bank auf dem deutschen Markt“ und der Aufsatz behandelt demnach die neue Marketingkampagne der SEB AG in Deutschland. LÄS MER