Sökning: "Cecilia Friis"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cecilia Friis.

 1. 1. The Oscar Effect : hur förlag och författare samarbetar med filmindustrins aktörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Cecilia Friis; [2016]
  Nyckelord :The New York Times Bestsellers List; cross-promotion; medveten publik; omedveten publik; marknadsföring; Hollywood; filmindustri; bokmarknad; Oscarsgalan; Filmadaptioner; FBMK; förlags- och bokmarknadskunskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna uppsats är att visa om det finns några mönster i relationen mellan bokbranschen och filmindustrin genom att undersöka om och i så fall hur förlag och författare bakom filmadapterade böcker använder sig av cross-media promotion i sin marknadsföring. Undersökningen utgår från Oscars-nomineringar i kategorin Bästa film mellan 2011 – 2016. LÄS MER

 2. 2. Abandoned Children in Literature: The Orphans in J.K. Rowling's Harry Potter and the Philosopher's Stone

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Cecilia Friis; [2013]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Orphans and abandoned children have been a prominent motif in literature for centuries. In modern times, one of the most famous orphan stories is J.K. Rowling’s book series about Harry Potter, who is an orphaned wizard. LÄS MER