Sökning: "Cecilia Gälliner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Gälliner.

  1. 1. Organisationskultur som framgångsfaktor : En studie kring organisationskulturens konkurrensfördelar inom bank- & revisionssektorn

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

    Författare :Cecilia Gälliner; Malin Jakobsson; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER