Sökning: "Cecilia Gabriel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cecilia Gabriel.

 1. 1. "Vart ska jag ta vägen?" : Läsningar av migrationens poetik och subjektivitet i Athena Farrokhzads Vitsvit, Maja Lee Langvads HUN ER VRED och Gabriel Itkes-Sznaps Tolvfingertal

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Luzon; [2018]
  Nyckelord :Medea; Medea child; figuration; subjectivity; migration; exile; contemporary poetry; materiality; Medea; Medeabarn; figuration; subjektivitet; migration; exil; samtidspoesi; materialitet; Athena Farrokhzad; Maja Lee Langvad; Gabriel Itkes-Sznap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Determinants of the demand for eco-labelled milk and fair trade coffee

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Cecilia Mannerbro; Gabriel Wallin; [2007]
  Nyckelord :Eco-labelled; Fairtrade; Demand; Signalling; Altruism;

  Sammanfattning : This thesis examines the determinants of the demand for eco-labelled milk and fair trade coffee with regards to egoistic, altruistic and signalling of altruism motives as well as socio-economic background factors. A survey was conducted in Stockholm city generating 187 completed questionnaires. LÄS MER