Sökning: "Cecilia Gerhardsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Gerhardsson.

  1. 1. Det man gör inne kan man göra ute

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Cecilia Gerhardsson; Patricia Karlsson; [2014]
    Nyckelord :Utomhuspedagogik; förskola; utemiljöer; gårdar; skogen;

    Sammanfattning : Uppsatsens är en kvalitativ studie som handlar om hur pedagoger anser sig arbeta med utomhuspedagogik beroende på vart förskolan ligger. Syftet med denna uppsats är att se skillnaden på förskolornas sätt att jobba med utomhuspedagogiken, beroende på om förskolan ligger på landsbygd eller i stadsmiljö och om detta ses som hinder eller fördelar. LÄS MER