Sökning: "Cecilia Glaadh Zetterqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Glaadh Zetterqvist.

  1. 1. Sårvårdsdokumentation inom primärvården : utifrån distriktssköterskans ansvar och kompetens

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Cecilia Glaadh Zetterqvist; Ulrika Kennemar; [2019]
    Nyckelord :sårvårdsdokumentation; distriktssköterska; primärvård; kommunikation;

    Sammanfattning : Bakgrund:‌ Om dokumentationen av sår och sårvård sker på olika ställen i journalen kan detta påverka hur och vad patienten får för behandling. Patientsäkerheten riskeras och patienten riskerar bli felbehandlad vid bristfällig eller felaktig dokumentation. LÄS MER