Sökning: "Cecilia Grengby"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Cecilia Grengby.

 1. 1. Pedagogisk förmåga, Social förmåga, Ledarskap : egenskaper på "bra" lärare?

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Cecilia Grengby; [2010]
  Nyckelord :läraryrket; lärarrollen; pedagogisk förmåga;

  Sammanfattning : AbstractUr ett elevperspektiv belyser uppsatsen frågan vad en ”bra” lärare är. Elevers åsikter placeras in i tre större teman; pedagogisk förmåga, social förmåga samt ledarskap. Korrelation mellanvad elever anser viktigt och vad elever anser möta utforskas också. Detta görs via en kvantitativ enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Den overkliga postmodernismen : En verklig analys av Kunzelmann och Kunzelmann och postmodernismen

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Anna Olsén; Cecilia Grengby; [2010]
  Nyckelord :Kunzelmann och Kunzelmann; Carl-Johan Vallgren; postmodernism; sanning; konsumtion; identitetssökande;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utgår vi från romanen Kunzelmann och Kunzelmann av Carl-Johan Vallgren. Vi analyserar den för att ta reda på hur den förhåller sig till det postmoderna samhället, och även hur postmodern romanen i sig är. LÄS MER

 3. 3. Förmedling av förståelse : en undersökning om hur gymnasiepedagoger bedriver undervisning i religionsämnet

  L3-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Cecilia Grengby; [2009]
  Nyckelord :undervisning; pedagoger; förståelse; religion; kursplaner; aspekter av religion; religionsdefinition; skola;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka hur gymnasiepedagoger bedriver religionskunskap och om olika utövanden och trosföreställningar i en och samma religion framkommer i undervisningen. För att komma fram till ett svar har kvalitativa intervjuer gjorts med pedagoger. LÄS MER