Sökning: "Cecilia Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Cecilia Gustafsson.

 1. 1. Kvalificerade samtal som redskap i lärares skrivundervisning : en aktionsforskningsstudie om lärares samtalspraktik och reflektioner över sin skrivundervisning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Cecilia Gustafsson; Cecilia Andersen Frostensson; [2020]
  Nyckelord :action research; discourses of writing; special education consultation; practice architectures; special needs teacher; aktionsforskning; skrivdiskursteori; kvalificerade samtal; praktikarkitektur; skrivundervisning; speciallärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur några lärare i skolans mellanår reflekterar över sin skrivundervisning i kvalificerade samtal med speciallärare. Undersökningen görs med aktionsforskning som ansats, vilket innebär att de kvalificerade samtalen utgör både aktioner och samtal i aktionsforskningsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Den försvarsmedicinska bron : hur påverkar försvarsmedicinsk planering svensk försvarsplanering och genomförande av militära operationer?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Cecilia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :defence medicine; defence medicine capacity; defence planning; medical planning; conducting military operations; casualty estimation; combat moral; Moshe Kress; försvarsmedicin; försvarsmedicinsk kapacitet; försvarsplanering; medicinsk planering; genomförande av militära operationer; skadeutfallsberäkning; stridsmoral; Moshe Kress;

  Sammanfattning : The capability of the Swedish Armed Forces has been reduced to such an extent that the Armed Forces most likely cannot cope with health care within its own organization in the event of an armed attack on the country. The project Totalförsvarets sjukvårdssystem (The healthcare system of the total defence), initiated in 2015 by the Swedish Armed Forces and the National Board of Health and welfare, did a review of Sweden´s medical capacity, its limitations and needs at peace, crisis and armed conflict. LÄS MER

 3. 3. Måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen -inte bara mat. En kvalitativ studie på ett särskilt boende i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Hemmingberg; Frida Tell; [2019-08-14]
  Nyckelord :Brukare; FAMM; hälsa; måltid; äldre;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Cecilia Magnusson SporreExaminator: Anna PostAntal sidor: 41 sidor (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2019.... LÄS MER

 4. 4. ”Ska man sitta och vänta på den där motivationen så kan man fan få vänta hur länge som helst” : - en kvalitativ studie om motivation ur ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Gustafsson; Johansson Cecilia; [2019]
  Nyckelord :motivation; arbetsglädje; arbetstillfredsställelse; ledarskap och feedback;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Stockholmsbörsens Aktiedrottningar - En kvalitativ studie om hur kvinnliga aktieanalytiker upplever sin yrkesroll.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Cecilia Johnell; Julia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Equity Research Analyst; Woman; Token; Homosociality; The Financial Sector;

  Sammanfattning : The financial sector has historically showed an unequal gender distribution, where the male gender is considered a majority. A profession within the financial sector that seems to exhibit an especially uneven gender distribution in Sweden is the Equity Research Analysts. LÄS MER