Sökning: "Cecilia Hansen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Cecilia Hansen.

 1. 1. Föräldrainflytandets komplexitet : Sex föräldrars upplevelser av reellt föräldrainflytande vad gäller barns vila på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hansen; Therese Johansson; [2021]
  Nyckelord :Parental influence; influence; preschool; the influence ladder; information; participation; influence; consultation; decision making; rest; values; democracy.; Föräldrainflytande; inflytande; förskola; inflytandetrappan; information; deltagande; påverkan; samråd; beslutsfattande; vila; värdegrund; demokrati.;

  Sammanfattning : Föräldrainflytande är ett komplext begrepp och en viktig del i förskolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnet samt känner sitt barn allra bäst. LÄS MER

 2. 2. Impact of starter culture on curd manufacture –one of the most commonly consumedfermented milk products of Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Cecilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :curd; buffalo milk; starter culture; lactic acid; Sri Lanka; pH; syneresis; sensory test;

  Sammanfattning : Curd is a popular type of fermented milk product in Sri Lanka. In commercial curd manufactories, freeze-dried starter cultures are used, whereas small scale curd manufactories make curd in the traditional way using curd from previous days as a starter. Curd can be made from buffalo milk or cow’s milk, where buffalo milk is more common. LÄS MER

 3. 3. Expect the Unexpected

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Cecilia Allmér; [2017]
  Nyckelord :bioeconomy; innovation; visions; expectations; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : The notion of the bioeconomy is a growing topic in both politics as well as in academic papers. Related to sustainable transitions, this paper analyses to what extent differences in visions and expectations exist in the developing bioeconomy. LÄS MER

 4. 4. ”Jag diggar det!” Tolv ungdomars syn på biblioteket : en studie på Stadsbiblioteket Dynamo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Cecilia Broberg Bro; Sofia Fallby; [2014]
  Nyckelord :ungdomsbibliotek; ungdomar; Stadsbiblioteket Dynamo; mötesplats; fritidsgård; intervjuer;

  Sammanfattning : This thesis is based on a study conducted at the City Library Dynamo in Gothenburg where data have been collected through qualitative interviews with young people aged 15 - 25 years. Our intention was to examine what young people think about the City Library Dynamo as a venue, and how they perceive its activities and functions. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Berglund; Ida Hansen; [2014]
  Nyckelord :konflikt; konflikthantering; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Denna studie utgår ifrån lärarens perspektiv på hur konflikter hanteras och vilka strategier som tillämpas i förskolan. Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod i vår studie där vi har intervjuat sex verksamma förskollärare och två förskolechefer. Vi har även observerat hur förskollärarna bemöter konflikter. LÄS MER