Sökning: "Cecilia Helgesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cecilia Helgesson.

 1. 1. Gymnasieval. En utbildningssociologisk studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anna Helgesson; Cecilia Qvick; [2010-08-30]
  Nyckelord :gymnasieval; kapital; habitus; interaktion; genus;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår uppsats var att undersöka hur elever i år 9 i vår kommun beskriver gymnasieprogrammen och vilka kunskaper de har om området. Vi ville också ta reda på om gymnasieprogrammen hade olika status och vilka faktorer ungdomarna tycker är viktigast att ta hänsyn till vid gymnasievalet samt om de omedvetet blir påverkade av genus, kulturellt kapital eller habitus. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor om IT : högskolestudenters förhållande till informationsteknik

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Cecilia Helgesson; Helen Olsson; [2000]
  Nyckelord :genus; IT; informationsteknik; datorer; kvinnor; högskolestudenter;

  Sammanfattning : Information technology (IT) penetrates more and more areas in the community. The Commission for Information Technology is of the opinion that the use ought to be widespread but states that this is not yet a reality. Differences exist between groups, e.g. LÄS MER