Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Röntgensjuksköterskans bemötande med hotfulla och våldsamma patienter i radiologisk verksamhet

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Cecilia Hernqvist; Amanda Ruiz; [2021-06-08]
    Nyckelord :Radiographer; radiology department; violent; aggressive; patient;

    Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot hälso-och sjukvårdspersonal har tilltagit och blivit ett globalt problem.Fenomenet är aktuellt och viktigt att framhäva eftersom ämnet sällan benämns. Allamänniskor har rättigheter till trygghet och motivation till sitt yrkesarbete. LÄS MER