Sökning: "Cecilia Jacobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Cecilia Jacobsson.

 1. 1. Utfodring av hundar med akut gastroenterit på svenska djursjukhus och kliniker : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefine Jacobsson; Cecilia Klint; [2018]
  Nyckelord :gastroenterit; diarré; hund; foder; gastrointestinala problem; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Gastroenterit är en magtarminflammation som till viss del behandlas med hjälp av foder. Studier har visat att fodret spelar stor roll i behandlingen vilket gör att ett foder av bra kvalitet och sammansättning är betydelsefullt. LÄS MER

 2. 2. Solid återkomst.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emma Devér; Cecilia Jacobsson; [2014-06-26]
  Nyckelord :Social investering; Välfärdsteori; Cost-benefitanalys; Samhällsekonomisk utvärdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fonologi hos svenska förskolebarn med typisk utveckling

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Cecilia Blumenthal; Elin Jacobsson; [2013]
  Nyckelord :phonology; phonological development; test materials; PPC; PWC; standardization; fonologi; fonologisk utveckling; bedömningsmaterial; PPC; PWC; normering;

  Sammanfattning : The present study aims to investigate the phonological development of typically developing monolingual Swedish speaking children aged three to four years. The result could be used in the standardization of a new phonological test material for clinical speech and language pathology assessments. LÄS MER

 4. 4. Attityder hos förskolepersonal gentemot barn med avvikande tal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet

  Författare :Cecilia Blumenthal; Elin Jacobsson; [2012]
  Nyckelord :avvikande tal; förskolepersonal; attityder; VAS Visuell Analog Skala ;

  Sammanfattning : Ett flertal studier har visat att personer med tal- och språkstörning tenderar att tillskrivas mindre fördelaktiga egenskaper än jämnåriga utan dessa svårigheter. Det finns ett behov av att undersöka skolpersonals attityder gentemot barn med avvikande tal. LÄS MER

 5. 5. Det var en gång… Barnböcker och högläsning på Vintergatans förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Lisa Jacobsson; Cecilia Persson; [2009]
  Nyckelord :barnböcker; förskola; högläsning; språkutveckling; Vygotskij;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om hur pedagoger på två olika förskoleavdelningar arbetar med barnböcker och högläsning. Syftet med examensarbetet är att undersöka när och hur böcker och högläsning förekommer i verksamheten samt vilka möjligheter och hinder pedagogerna ser med användandet av dessa. LÄS MER