Sökning: "Cecilia Jonasson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Cecilia Jonasson.

 1. 1. Kännedom om kommunikation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Cecilia Jonasson; [2018-11-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att artikulera en problematisk spänning mellan informell mellanmänsklig kommunikation förstådd utifrån en vardaglig erfarenhet eller upplevelse av den, i förhållande till professionella praktikers och konsulters teoretiskt analytiska och vetenskapligt baserade förståelse för kommunikation. Med hjälp av fenomenologiskt, hermeneutiskt och existensfilosofiskt präglade tänkare analyseras ett empiriskt material bestående av läroböcker i organisationskommunikation samt praktiska handböcker som berör intern organisationskommunikation. LÄS MER

 2. 2. The investment decision process of real estate owners : How to determine property uses in development projects

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Amanda Hjelte Jonasson; Cecilia Prick; [2018]
  Nyckelord :Property uses; real estate investment; decision theory; real estate development; Verksamhetstyper; fastighetsinvestering; beslutsteori; fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : Mixed-use developments have shown to have positive effects on areas’ attractiveness and have thus turned into a planning principle in Swedish urban areas. To ensure that a mix of property uses is obtained and that a sufficient amount of housing is built, many municipalities use constraints in the detailed development plans. LÄS MER

 3. 3. Translating Boundaries A study of Activity-Based Working at AstraZeneca

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Gabrielsson; Cecilia Jonasson; [2016-09-20]
  Nyckelord :Activity-Based Working; Boundaries; Space; Translation; Translation model;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. Klarsynthet : om den filosofiska innebörden av "det närvarande och verkliga" i Clara - or, On Nature's Connection to the Spirit World av F. W. J. Schelling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Jonasson; [2011]
  Nyckelord :rationality; spirituality; qualitative aspect; phenomenology; dichotomies; irrational; reason; immediacy; knowing; knowledge; ideal; real; symbolism; intuition; clairvoyance; pre-rational; reflection; närvaro; verklighet; rationalitet; förnuft; spiritualitet; vetenskap; omedelbart vetande; kunskap; ideal; real; opposition; identitet; metafysik; fenomenologi; klarsynthet; symbolik; intuition; åskådning; dikotomier; reflektion; irrationalitet; för-rationell; kvalitativ aspekt;

  Sammanfattning : This essay aims to explore the philosophical meaning of the expression ”present and real” in Clara – or, On Nature’s Connection to the Spirit World by F. W. J. Schelling. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas möte med intensivvården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Anna Beckman; Cecilia Jonasson; Camilla Sandgren; [2004]
  Nyckelord :anhöriga; livshotande tillstånd; information; känslomässigt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett behov av människovänligt omhändertagande krävs inom intensivvårdens speciella omgivning. I alla möten reagerar individer på vrandra. Det bemötande anhöriga får påverkar dem och deras förmåga att klara av en krissituation. Syfte: Syftet med studien var att belysa mötet med intensivvården utifrån ett anhörigperspektiv. LÄS MER