Sökning: "Cecilia Landström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cecilia Landström.

 1. 1. Det finns inget mer vi kan göra: en litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter av vård i livets slutskede.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Cecilia Landström; Towe Persson; [2018]
  Nyckelord :Erfarenhet; Kommunikation; Miljö; Samarbete; Sjuksköterskor; Vård i livets slutskede.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. De teoretiska direktiven möter texterna i praktiken. En diskursanalys av åtgärdsprogram i tre kommunala gymnasieskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Cecilia Landström; [2014-11-03]
  Nyckelord :diskursanalys; åtgärdsprogram; tolkningsrepertoarer; gymnasieskolan; särskilt stöd; inkludering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att kartlägga och analysera åtgärder med hjälp av diskursanalys i åtgärdsprogram skrivna i gymnasieskolan. Studien handlade dels om att beskriva hur åt-gärderna är formulerade, dels om att diskutera vilka följder åtgärderna kan få för elevens lärande och huruvida de leder till inkludering av en elev i behov av särskilt stöd, samt vilka specialpedagogiska perspektiv man kan se i åtgärderna. LÄS MER