Sökning: "Cecilia Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Cecilia Lindberg.

 1. 1. Kommunikation och patientsäkerhet i teamarbetet på hybridsal – Operationssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Lindberg; Ida Nykvist; [2018-07-10]
  Nyckelord :Teamarbete; hybridsal; operationssjuksköterska; patientsäkerhet; kommunikation; crew resource management;

  Sammanfattning : Background: The hybrid procedure is a combination of endovascular technique and open surgery and is performed in a hybrid room where advanced X-ray equipment and a traditional operating room is combined. In the hybrid room, several different professions work together and the scrub nurse is usually a part of the team. LÄS MER

 2. 2. ANSTÄLLNINGSBARHET : En kvalitativ studie om lokala arbetsgivares rekryterings- och urvalsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Evelina Nyberg; Cecilia Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmarknadsutveckling; Anställningsformer; Rekryteringsprocess; Anställningsbarhet; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur lokala arbetsgivares rekryteringsprocesser är utformade i en mellanstor kommun i Sverige. Syftet var att ta del av vilka kompetenser som gör en arbetssökande anställningsbar och hur studie- och yrkesvägledare kan arbeta med detta. LÄS MER

 3. 3. Hälsorisker hos flickor vilka använde sociala medier : en litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Christina Andersson; Cecilia Lindberg; [2016]
  Nyckelord :girls; social media; internet; mental health; health threats; harassment; adolescent; cyberbullying; flickor; sociala medier; internet; mental hälsa; hälsorisker; trakasserier; tonåring; nätmobbning;

  Sammanfattning : Inledning: Sociala medier har utvecklats och skapar en ny arena för integration. Den psykiska ohälsan ökar hos unga flickor tycks påverkas av sociala medier. Syftet med litteraturöversikten var att undersöka några hälsorisker flickor i åldern 11 till 17 år födda efter 1993 har utsatts för via sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Med innehållet i fokus : Ritade bilders betydelse för innehållet i elevers berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Cecilia Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Multimodalitet; skrivande; förarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how drawings can develop the content in written stories of first grade pupils. The overall research questions are about how drawings can help pupils to express content, what drawings contribute to the written text when used as preparatory work, the interaction between writing and image from a multimodal perspective and pupils individual development, in terms of narrative writing and drawing, between two semesters. LÄS MER

 5. 5. Undantagsbestämmelsen : Ett möte mellan vision, styrdokument och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Cecilia Lindberg; Victoria Bergvall; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER