Sökning: "Cecilia Lindegren-Österholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Lindegren-Österholm.

  1. 1. Handlingsplaner i matematik : Innebörd och Operationalisering av Likvärdighet

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

    Författare :Åsa Maria Johansson; Cecilia Lindegren-Österholm; [2019]
    Nyckelord :Equity; Mathematical education; Critical Discourse Analysis; Action plans in mathematics; Quality Management; Likvärdighet; Matematikundervisning; Kritisk diskursanalys; Handlingsplan i matematik; Kvalitetsarbete;

    Sammanfattning : In the Swedish school as well as internationally, the concept of equity has in recent decades gained a prominent position. At the same time, the Swedish school has become municipalized and developed to become goal- and result driven, and one way of governing the results is by the development of various action plans. LÄS MER