Sökning: "Cecilia Lundström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Cecilia Lundström.

 1. 1. Fortlevnadssignaler före verksamhetens upphörande : En studie av svenska aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Cecilia Lundström; Linnéa Åström; [2019]
  Nyckelord :Going concern; going concern warning; balance sheet for liquidation purposes; non-financial key figures; signaling theory; stakeholder theory; bankruptcy; financial key figures; Fortlevnad; fortlevnadsvarning; kontrollbalansräkning; icke-finansiella nyckeltal; signalteori; intressentteori; konkurs; finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Varje år avslutas tusentals företagskonkurser, dessa leder till konsekvenser för både företaget, intressenter och samhället. Behovet av att kunna upptäcka varningssignaler innan konkursen är ett faktum och behovet att åtminstone mildra de negativa konsekvenserna som kommer till följd av att en verksamhet upphör är stort. LÄS MER

 2. 2. Utbildning för slutanvändare : En fallstudie om utbildningen som gavs till anställda på Akademiska sjukhuset inför införandet av Cosmic R8.1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Cecilia Lundström; [2019]
  Nyckelord :User training; training methods; educator perspective; e-learning; computer mediated learning; Användarutbildning; inlärningsmetoder; utbildarperspektiv; e-learning; datorförmedlad inlärning;

  Sammanfattning : I samband med att Akademiska sjukhuset bytte ut sitt journalsystem till Cosmic R8.1 gavs utbildningar i det nya systemet till de anställda. LÄS MER

 3. 3. Den upplevda munhälsan hos personer som strålbehandlats i huvud- halsregionen : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Christine Lindqvist; Cecilia Lundström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Äldres upplevelser av apoteksprivatiseringen : Konsekvenser efter privatiseringen av de svenska apoteken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emeline Nilsson; Cecilia Lundström; [2013]
  Nyckelord :Apotek; Apotekstjänster; Privatisering; Receptbelagda läkemedel; Äldre;

  Sammanfattning : ABSTRACTThe privatization of pharmacies in Sweden took place in 2009, in part with higher availability of medicines as justification. For a good adherence, the patients needs a good availability of medicines from pharmacies. LÄS MER

 5. 5. JÄMFÖRELSESTUDIE AV BETONGKONSTRUKTIONER I EUROKOD OCH BKR

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Oghana Karli; LUNDSTRÖM CECILIA; AL-DOORI MUSTAFA; [2012]
  Nyckelord :Eurokod 2; Boverkets handbok om betongkonstruktioner; BBK 04; lastnedräkning; betongpelare; väggskiva av betong; genomstansning; betongbjälklag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER