Sökning: "Cecilia Nääs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Nääs.

  1. 1. MS patienters erfarenheter av dagligt liv-En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Cecilia Nääs; Emelie Sandberg; [2019]
    Nyckelord :Begränsning; Dagligt liv; Livsvärldsteorin; Multipel Skleros; Stöd;

    Sammanfattning : .... LÄS MER