Sökning: "Cecilia Olander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cecilia Olander.

 1. 1. I'll have what he's having : can a bank increase the financial equality?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Cecilia Olander; [2022]
  Nyckelord :Economics; Entrepreneurs; Equality; Feminist theory; Finance; Strategy; Sustainable business models; Sustainability reporting; Sustainability strategy;

  Sammanfattning : In Sweden, women own half as much as men, in the agricultural sector only 18% of business owners are women. Women tend to be viewed as more risk-averse than men by bank officials. Research has shown that young entrepreneurs are described differently depending on their genders. LÄS MER

 2. 2. Kvinnligt och manligt företagande : lantbrukarnas syn på olikheter och möjligheter i de gröna näringarna

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Cecilia Olander; Hanna Broo; [2020]
  Nyckelord :företagande; kvinnligt; manligt; gröna näringarna; genus; obetalt arbete; föräldraledighet; entrepreneur; female; male; agriculture; gender; un-paid work; parental leave;

  Sammanfattning : De gröna näringarnas roll i samhället är viktig. Branschen bidrar med sysselsättning för hundratusentals människor, producerar livsmedel, bränsle, energi, biologisk mångfald, öppna landskap och ger chans till liv i hela Sverige. LÄS MER