Sökning: "Cecilia Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Cecilia Sjöberg.

 1. 1. Högstadieelevers kunskap och motivation för klimatanpassad skolmat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Rebecca Andréasson Billström; Niklas Jadell; Matilda Niclasson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Anpassning; Klimatarbete; Livsmedel; Växthusgasutsläpp;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi, med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 38 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. Not One (Woman) Less Social Media Activism to end Violence Against Women: The case of the Feminist Movement ‘Ni Una Menos’.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Cecilia Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Violence against women; Feminism; Feminist movements; Social Media Activism; Digital activism; Networked social movements; Information and Communication Technologies; Collective action.;

  Sammanfattning : The struggle to end violence against women and girls has long been a priority topic for women’s and feminist movements in Latin America. Lately, since the changes in the new media landscape (Castells 2015; Lievrouw, 2013) with the increased use of information and communication technologies (ICTs), such as social media platforms like Facebook and Twitter, the way women and feminist movements advocate their intentions are changing (Harcourt, 2013; Mathos, 2017). LÄS MER

 3. 3. Syntesoptimering av titandioxidbaserade mikrokapslar genom vattenfri emulgering

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi och kemiteknik

  Författare :Ylva Bergström; Mikaela Boberg; Aina Edgren; Alice Flodin; Martin Karlsmo; Cecilia Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Från spontan- till regelbunden givare. : En studie som undersöker spontana givares intention att förändra sitt beteende och börja skänka pengar regelbundet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Siri Sjöberg; Cecilia Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Consumer behaviour; konsumentbeteende; marknadsföring; donation;

  Sammanfattning : De senaste tio åren har det skett en stor ökning av monetära gåvor till humanitära hjälporganisationer i Sverige. Trots att de monetära gåvorna har ökat, har behovet ökat i större utsträckning. Just nu pågår konflikter eller allvarliga kriser i 27 länder runt om i världen och 89,4 miljoner människor är i behov av hjälp. LÄS MER

 5. 5. Det var tydligt att hon ville : Genus och könsmaktsordning i våldtäktsrapportering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Johanna Nilsson; Cecilia Sjöberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER