Sökning: "Cecilia Snickars"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cecilia Snickars.

 1. 1. De moderna samurjarnas historia : En analys av historiebruket och historiedidaktikens påverkan inom japansk populärkultur med inriktning mot rörlig media

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kim Råberg; [2017]
  Nyckelord :Historiebruk; Historiedidaktik; Anime; rörlig media; Samurajer;

  Sammanfattning : In the end of 1860 Japan faced a bloody civil war. The 200 year old Tokugawa Shogunate lost its power to the emperor and the Meiji period started. Before that the land was draw in to a civil war. Ronin samurais from all of Japan was gathering in the capital. LÄS MER

 2. 2. Film som pedagogiskt redskap i historieundervisningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Johansson; [2006]
  Nyckelord :Film; pedagogik; pedagogiskt redskap; historieundervisning; historieämnet;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven inom ämnet allmänt utbildningsområde och behandlar frågeställningar kring filmens relation till historieundervisningen och hur film kan användas som pedagogiskt redskap inom historieämnet i grundskolans senare del samt i gymnasieskolan. De teoretiska grunder som främst används är två. LÄS MER