Sökning: "Cecilia Stenholm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Cecilia Stenholm.

 1. 1. När vården byter riktning : Sjuksköterskors erfarenheter av patienters övergång från kurativ till palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Sohlé; Sara Stenholm; [2016]
  Nyckelord :Communication; Nurse; Palliative; Transition; Kommunikation; Palliativ; Sjuksköterska; Övergång;

  Sammanfattning : När människan drabbas av sjukdom finns risken att sjukdomen inte går att bota. Vården övergår då från kurativ till palliativ. Syftet med denna studie var därför att undersöka sjuksköterskors erfarenheter när patienters vård övergår från kurativ till palliativ. LÄS MER

 2. 2. Omsorgspersonalens inställning och kunskap beträffande munvård hos individer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Siri Svensson; Cecilia Stenholm; [2014]
  Nyckelord :Inställning; kunskap; demenssjukdom omsorgspersonal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar deras livssituation : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Li Folkeson; Cecilia Morén; Lovisa Stenholm; [2008]
  Nyckelord :Breast cancer; women; experiences; life situation; Bröstcancer; kvinnor; upplevelser; livssituation;

  Sammanfattning : Bröstcancer är en utav de vanligaste cancerdiagnoserna bland kvinnor. Omkring 7 000 svenska kvinnor blir diagnostiserade med sjukdomen varje år. Trots mängden bröstcancerdiagnoser ser prognosen god ut och 75 procent av kvinnorna överlever sjukdomen under en tioårsperiod. LÄS MER