Sökning: "Cecilia Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Cecilia Svensson.

 1. 1. Att jämföra anknytningsstilar- med ett kvantitativt självskattningsformulär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cecilia Sjöberg Svensson; Sophie Söderberg; [2020]
  Nyckelord :adult attachment; attachment figures; attachment patterns; attachment theory; RAAS; relationships; self-assessment; social work; survey; systems theory; questionnaire; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine if there is a co-variation between attachment styles towards a parental figure and towards a partner. To investigate this, we used a quantitative self-assessment questionnaire, the Revised Adult Attachment Scale (RAAS) (1996). LÄS MER

 2. 2. Vetenskaplig grund i specialpedagogens arbete En studie om några specialpedagogers uppfattning om vetenskaplig grund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rana Farhat; Cecilia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; Skollag; Specialpedagog; Vetenskapligt förhållningssätt; Vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att ta reda på och bidra med kunskap om hur några specialpedagoger uppfattar skolans vetenskapliga grund samt hur de i sin yrkesroll förverkligar den. Vi vill belysa vikten av att vetenskaplig grund omsätts i praktiken. LÄS MER

 3. 3. The process of planning and implementing an organizational change - A qualitative study of how institutionalized ideas of organizing influence sensemaking and sensegiving

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cecilia Svensson; Josefin Andersson; [2019-07-02]
  Nyckelord :Change Management; Sensemaking; Sensegiving; Institutionalized ideas; Communication;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. Lärplatta i förskolan : En studie om hur förskolebarn i åldern fyra och fem år utforskar lärplattan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Christin Svensson; Cecilia Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Lärplatta; Samspel; Videoobservationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sin nya yrkesprofession : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Svensson; Cecilia Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; yrkesprofession; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER