Sökning: "Cecilia Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Cecilia Svensson.

 1. 1. The process of planning and implementing an organizational change - A qualitative study of how institutionalized ideas of organizing influence sensemaking and sensegiving

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cecilia Svensson; Josefin Andersson; [2019-07-02]
  Nyckelord :Change Management; Sensemaking; Sensegiving; Institutionalized ideas; Communication;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Lärplatta i förskolan : En studie om hur förskolebarn i åldern fyra och fem år utforskar lärplattan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Christin Svensson; Cecilia Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Lärplatta; Samspel; Videoobservationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sin nya yrkesprofession : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Svensson; Cecilia Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; yrkesprofession; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Effekten av vegankost på HbA1c och BMI hos personer med typ 2-diabetes mellitus – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Cecilia Lindskog; Klara Svensson; Malin Thrysén; [2018-06-04]
  Nyckelord :Typ 2 diabetes mellitus; vegankost; konventionell diabeteskost; HbA1c; BMI; Type 2 diabetes mellitus; vegan diet; conventional diabetic diet;

  Sammanfattning : Title: The effect of a vegan diet on HbA1c and BMI in persons with type 2-diabetes mellitus - A systematic reviewAuthor: Cecilia Lindskog, Klara Svensson & Malin ThrysénSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 22, 2018Background: When a person has type 2-diabetes mellitus (T2DM), the body has insufficient production or impaired insulin sensitivity, resulting in increased glucose loading in the blood which can be measured by HbA1c. Today, those who have T2DM are treated with medication and dietary changes. LÄS MER

 5. 5. Taluppfattningens betydelse för elevers matematiska utveckling : En kvantitativ studie i åk 2 av sambandet mellan elevers taluppfattning och deras kunskapsnivå inom aritmetik respektive geometri

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Cecilia Svensson; [2018]
  Nyckelord :Algorithms; arithmetic; correlation; geometry; number sense; Algoritmer; aritmetik; geometri; korrelation; taluppfattning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av elevers taluppfattning för deras kunskap i geometri och aritmetik. Analyserna baseras på jämförelser av resultat dels från tester i den ordinarie undervisningen inom de två matematikgrenarna aritmetik och geometri och dels resultat från ett test, för bestämning av elevernas taluppfattning, som tagits fram inom denna studie. LÄS MER