Sökning: "Cecilia Tang"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Tang.

  1. 1. En morot för att motivera : En studie om belöningssystem inom säljbranschen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

    Författare :Cecilia Tang; Veronica Ervenhag; [2009]
    Nyckelord :Belöningssystem; motivation; kollektiva och individuella belöningar; finansiella och icke-finansiella belöningar; säljbranschen.;

    Sammanfattning : Det mest använda sättet för att motivera sin personal till att göra ett bra arbete är att använda sig av ett belöningssystem. Meningen med att ha ett belöningssystem i företag är att uppmuntra de anställda till att prestera och utföra sina arbetsuppgifter något utöver de vanliga. LÄS MER