Sökning: "Cecilia Veronica"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Cecilia Veronica.

 1. 1. Ett borttappat ord : en studie om hur elever hittar ord och förståelse genom ett språkutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Veronica Johansson; Cecilia Westerberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Faktorer som hindrar och främjar följsamhet till livsstilsförändringar hos ungdomar med diabetes typ II : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cecilia Granudd; Veronica Wallenbert; [2019]
  Nyckelord :diabetes type II; adolescent; lifestyle changes; adherence; diabetes typ II; ungdom; livsstilsförändringar; följsamhet;

  Sammanfattning : Diabetes typ II är en kronisk sjukdom som ökar bland ungdomar. Fetma och övervikt ses som en bidragande faktor till att diabetes typ II ökar. Mer stillasittande och sämre kostvanor påverkar kroppen med insulinresistens och trötta insulinproducerande celler som till slut kan leda till diabetes typ II. LÄS MER

 3. 3. Information inför cytostatikabehandling - ur ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Veronica Nedavaska; Cecilia Artursson; [2017]
  Nyckelord :GI-cancer; cytostatikabehandling; kommunikation; information; trygghet; sjuksköterskans betydelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Gastrointestinal cancer (GI-cancer) betyder cancer i mag-tarmkanalen. Studier visar att patienter har ett behov av att förstår och ta till sig information för att vårdupplevelsen ska bli god, vilket inte alltid sker inom onkologisk vård. LÄS MER

 4. 4. Inflytelserika kvinnor i musikbranschen : En studie i vad som krävs för att nå inflytelserika positioner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Veronica Öye; Julia Ahl; [2014]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; music business; music industry; influence; gender habitus.; Pierre Bourdieu; musikbransch; musikindustri; inflytande; könshabitus.;

  Sammanfattning : I Sveriges musikbransch råder det idag en skev fördelning mellan kvinnor och män på inflytelserika positioner. Den skeva könsfördelningen, där det på de beslutsfattande positionerna syns en tydlig manlig dominans har blivit starkt uppmärksammad de senaste åren, vilket väckt intresset för föreliggande studie. LÄS MER

 5. 5. Fördelning av artiklar mellan varuhuslager och varuutlämningslager

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Cecilia Nordenberg; Veronica Säll; [2013]
  Nyckelord :Item distribution; retail; distributing criteria; priority; Artikelfördelning; detaljhandel; fördelningskriterier; prioritering;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose with this thesis is to examine how items can be distributed between stores inventory and an external warehouse. To achieve the purpose criteria that should be considered, how these can be prioritized and used when distributing items between stores inventory and an external warehouse will be examined. LÄS MER